Owatrols Träolja TEXTROL Nyhet hos oss på Fredrikssons

TEXTROL är en träolja som lämpar sig för Sibirisk lärk, Röd ceder, Ek, Hårdträ samt Tryckimpregnerat vike.

Den är en traditionell lacknafta löst olja med en gyllene kulör, som lockar fram lystern i trät. Är ditt virke grånat och slitet,

tvätta först med NET-TROL vilket avlägsnar döda träfibrer. En lättare av slipning kan vara lämplig då ytan kan bli lite porös

när det varit grånat. Följ anvisningarna noga på förpackningarna. Vi har själva provat båda produterna med mycket gott resultat på

trädgårds möbler i massiv ek.